Birimin Kuruluş Dayanağı

“Sürekli iyileşme ertelenmiş mükemmellikten daha iyidir.” Mark Twain Kalite Yönetim Biriminin amacı, üniversite içinde süregelen ve gereksinen faaliyetlerin içeriklerini incelemek, verimliliklerini değerlendirmek, iyileştirme süreçlerini planlamak ve üniversite yapısına yönelik toplam kalite çalışmalarını yürütmektir. Bu faaliyetlerle ilgili tüm verilerin muhafaza edilmesi birimin görev kapsamı içindedir. Kalite Yönetim Birimi kurum içinde geliştirilen iş süreçlerinin tanımlamaları doğrultusunda toplam kalite çalışmalarını koordine eder, toplam kalite çalışmaları verilerini muhafaza eder ve Kalite Yönetim Kurulunun tüm işleyişe hakim bir kalite politikası oluşturması ve sürekliliğini sağlaması için gereken unsurları belirler, önerir, belirlenmiş kalite standartlarını, bunlara ulaşma çalışmalarını ve yapılacak olan değişikliklerin ayrıntılarını bir program dahilinde izler. Amaçlanan kalite seviyesine bu plan doğrultusunda ulaşılmasına çalışır.Hatalı ya da eksik iş süreçlerinin önceden hedeflenen kalite seviyesine uygunluğu için periyodik olarak istatistiksel veriler toplayıp değerlendirerek yapılacak iyileştirme aşamalarını belirler.

Duyurular

» Akdeniz Kalite Sempozyumu

Misyon

Vizyon

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Enstitüler Binası A Blok Kat:4 KAMPÜS/ANTALYA
Dumlupınar Bulvarı Kampüs – ANTALYA
Tel: +90.242. 310 66 44
Tel: +90.242. 310 66 78