Bütünsel Risk Yönetimi

Bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin de etkisiyle, 1980’li yıllardan itibaren, ekonomilerin ve toplumların birbirine daha yaklaştığı, dünya ekonomisinin giderek daha bütünleştiği sıklıkla ifade edilmektedir. Küreselleşme olarak adlandırılan bu süreç, değişim hızını, belirsizliği ve karmaşıklığı artırmıştır. Küreselleşme, çok büyük fırsatlarla birlikte, ölümcül riskleri de beraberinde getirmiştir. Teknolojideki ve pazar koşullarmdaki değişimi kestirebilmek, değişimin içerdiği riskleri fırsatlara dönüştürebilmeyi sağlayacak stratejiler geliştirmek önem kazanmıştır. Küresel rekabet, yeni teknolojilere ve değişen koşullara hızlı bir şekilde uyum sağlayabilme yeteneğine sahip olmayı gerektirir. Geleceği öngörebilmek, sezgi, hayal gücü ve yaratıcılıkta üstün olmak, riskleri fırsatlara dönüştürebilmek, yönetim yaklaşımlarını etkileyen başlıca faktörlerdir.

İletişim ağlarının hızla geliştiği yeni ekonomide, sistemlerin, çevre etkilerinden yalıtılmış olarak işletilmesi olanaksız hale gelmiştir. Rekabet koşullarına açık sistemler, değişen pazar koşullarından daha fazla etkilenmekte; bu etkileşim, riskleri artırırken risk yönetimini güncel ve kritik bir konu haline getirmiştir. Tüm arayışlar, sürdürülebilir rekabeti sağlamak için riskleri yeni fırsatlara dönüştürme yönünde sürdürülmektedir.

Kitap hakkında

Bu kitabın temel hedefi, rekabet üstünlüğü kazanabilmek, yeni fırsatlar yaratabilme yeteneğini güçlendirmek için risk yönetimi disiplininden nasıl yararlanılacağını ortaya koymaktır. Pazarlarda lider olmak, performans, maliyet ve hızda üstün olmayı gerektirir; bu nedenle teknik, maliyet ve çizelge riskleri bir bütün olarak ele alınmıştır. Risk yönetimi, başlı başına bir yönetim disiplini olarak anlatılmış ve diğer yönetim disiplinleri ile etkileşimi incelenmiştir. Risk yönetimi geniş bir bakış açısı ve ileri yaklaşımlar ile anlatılmıştır. Kitap boyunca, risk yönetim felsefesi ve faaliyetleri uygulamaya yönelik olarak ele alınmıştır. Risk yönetiminin bilimsel yanını kapsamamaktadır. Endüstriyel ve akademik alanda risk yönetimi eğitimlerinde kaynak olarak kullanılabilecek şekilde hazırlanmıştır. Üniversitelerde ve eğitim kuruluşlarında risk yönetimi temel eğitimleri için gerekli bilgileri kapsamaktadır. Sanayii kuruluşları, kamu kuruluşları, askeri kuruluşların risk yönetimi uygulamalarında gereksinim duyacağı kapsamlı ve ayrıntılı bilgiyi içermektedir. Risk yönetimi ile birlikte, proje yönetimi, kalite yönetimi, performans iyileştirme gibi yönetim disiplinlerine ilişkin temel bilgileri de kapsadığından, tüm yönetim disiplinleri hakkında bakış açısı ve temel bilgiler kazanılabilir. Öncelikle, yüksek teknolojik ürünlerin Ar-Ge, tasarım, geliştirme, üretim, işletme ve idame faaliyetlerini yürüten kuruluşların ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanmıştır, ancak diğer sektörler için de yol gösterici olması hedeflenmiştir. Bilişim sektörü ve teknoloji yönetimi üzerinde özellikle durulmuştur.

Risk yönetimi ile ilgili temel kavramlar, risk yönetim yaklaşımları, süreçleri ve teknikleri anlatılmıştır. Risk yönetiminin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için, mümkün olduğunca subjektiflikten uzak, ölçülebilir ve verilere dayalı yaklaşımla ele alınması gerekliliği vurgulanmıştır.

Kitap, kuruluşların etkin, verimli çalışmalarını ve performans mükemmelliğine ulaşabilme yolunu bütünsel (entegre) yönetim yaklaşımı üzerine kurmuştur. Bu kitap, risk yönetimi hakkında bilgi edinmeyi, risk yönetimini öğrenmeyi ve uygulamayı amaçlayan herkesin gereksinim duyacağı bilgileri içerir. Risk yönetim uygulamalarına yeni başlayan ve risk yönetimini daha etkin bir şekilde uygulamak isteyen kuruluşlar ya da yöneticiler için kılavuz olarak kullanılması hedefi ile hazırlanmıştır. Yöneticiler, proje yöneticileri, mühendisler, eğiticiler, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin kullanabileceği kaynak bir kitaptır.

Bu kitap, riskleri probleme dönüşmeden azaltmayı ve sürekli başarıyı hedefleyen herkes içindir.

kaynak. kalder.org

Misyon

Vizyon

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Enstitüler Binası A Blok Kat:4 KAMPÜS/ANTALYA
Dumlupınar Bulvarı Kampüs – ANTALYA
Tel: +90.242. 310 66 44
Tel: +90.242. 310 66 78