Eğitim Kurumları İçin Toplam Kalite Yönetimi Ve Özdeğerlendirme

Bu çalışma KalDer’in gönüllü çalışma gruplarından Eğitimde TKY Uzmanlık Grubu tarafından hazırlanmıştır.

Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarında karşılaşılan en önemli sorunların başında tanımlanmış yaklaşımların kurumların ve kuruluşların tüm birim ve düzeylerinde etkili ve sistematik yayılımı gelmektedir. Bu sorunun üstesinden gelebilmenin, ortaya çıkmasını önlemenin ilk adımı temel kavrarnlara ilişkin bir ortak anlayış platformu yaratılmasıdır.

Liderlerce sahiplenme ancak bu platform yaratıldıktan sonra mümkün olabilir.

Toplam Kalite Yönergesini Eylül 1999’da yayınlayarak TKY yaklaşımını ilke olarak benimsediğini ortaya koyan Milli Eğitim Bakanlığı; Kasım 1999’da da Kalder’in başlattığı Ulusal Kalite Hareketine katılma kararı ile bu yaklaşımını yaşama geçirmede özdeğerlendirme aracı olarak EFQM Mükemmellik Model’ini kullanma kararını vermiş bulunmaktadır. O tarihten başlayarak MEB öncelikle üst düzey birimlerinde bu aracı kullanmaya başlamış ve Ekim 2001’e kadar süregelen süreç ile de bölgelere ve okullara yayılım için alt yapı hazırlıklarını sürdürmüştür.

Okullarda uygulama aşamasındaki en büyük güçlük, aynı anda tüm okullarda söz ettiğimiz özdeğerlendirme aracı ve kullanımına ilişkin ortak kavram platformu yaratılmasıdır. Bu çalışma, işte bu eksikliğin giderilmesine katkıda bulunulmak üzere; MEB projesinin başından bu yana bu konuda destek vermeye çalışan, yönetim ve eğitim yönetimi uzmanlarından oluşan KalDer Eğitimde TKY Uzmanlık Grubu üyelerince hazırlanmıştır. Eğitim kurumlarının bu çalışmadan, KalDer ve lisanslı kuruluş/eğiticileri tarafından verilmekte olan EFQM Mükemmellik Modeli eğitiminin tamamlayıcısı olarak yararlanmaları önerilmektedir.

Burada öncelikle TKY’ne ilişkin genel kavramlara özetle yer verilmiş; çalışmanın kalan bölümlerinde de EFQM Mükemmellik Modelinin eğitim kurumlarına uygulanması konusu ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Bu bölümlerde model kriterleri okulların gereksinmelerine göre yorurnlarımış; ve modelin bir özdeğerlerıdirme aracı olarak mevcut durum tespiti ve iyileştirme önceliklerinin be-. lirlenmesi amacı ile kullanımı yönünde eğitim kurumları yöneticileri teşvik edilmiştir.

Bölüm içerik ve ayrıntıları ilgili kriter ve alt kriterler kapsamındaki alanların eğitim kurumları için yeni kavram ve yaklaşımları içermesi ile doğru orantılıdır. Örneğin Liderlik ile – . Politika ve Strateji kriterlerine ilişkin konular genel hatları ile işlenirken; süreçlerde daha fazla ayrıntı ve örneklere özellikle yer verilmiş; sonuç kriterlerinde ise daha spesifik olunmaya çalışılmıştır.

Beklentimiz bu çalışmanın Türk Eğitim sisteminin iyileştirilmesi çalışmaları doğrultusunda küçük de olsa katkı sağlamasıdır. Ülkemizin rekabet gücünün yükseltilmesindeki ilk ve vazgeçilemez adım, gelecek nesillerin daha iyi yetiştirilmesini sağlamaktır.

Bu çalışma Grup üyerinden Prof. Dr. Gönül Yenersoy, Prof. Dr. Hoşcan Ensari, Doç. Dr. Nuran Kömürcü, Yrd. Doç Dr. Vildan Onur, Yrd. Doç. Dr. Sevinç Peker, Dr. Ayşe Caner, Erdoğan Yılmaz, Ali Uçar, ve Grup Lideri Lütfi H. Ensari tarafından hazırlanmış; son redaksiyonu Prof. Dr. Gönül Yenersoy, Erdoğan Yılmaz ve Lütfi H. Ensari tarafından gerçekleştirilmiştir.

İstanbul, Şubat 2002 KalDer Eğitimde TKY Uzmanlık Grubu adına, Lütfü H. Ensari Grup Lideri

Kaynak.kalder.org

Misyon

Vizyon

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Enstitüler Binası A Blok Kat:4 KAMPÜS/ANTALYA
Dumlupınar Bulvarı Kampüs – ANTALYA
Tel: +90.242. 310 66 44
Tel: +90.242. 310 66 78