Kamu Kurumlarında Mükemmellik

ÖNSÖZ

Son yirmi yılda hem sosyal bilimlerde, hem de fen bilimlerinde ortaya çıkan değişim anlayışı değişmez denilen temel paradigmaları altüst etmiştir. Değişimden en fazla etki­lenen bilim dallarından biri de yönetim bilimi olmuştur.

Bu nedenle, son yıllarda yönetim bilimi alanında çalışan teorisyenler ve uygulamacılar Taylorist ve Weberyen yönetim anlayışları ile bu anlayışlara dayanan teori ve uygulama­ların çöktüğünü vurgulamaktadırlar. Artık yönetim alanında; ekip çalışması, yatık ve yalın organizasyon, strateji ve değişim yönetimi, liderlik, bilişim teknolojileri ile yönetim, stra­tejik insan kaynakları ve performans yönetimi gibi kavramlardan sıkça bahsedilmektedir.

Bu kitapta, özel işletmelerde uygulanan yeni yönetim anlayışlarının kamu kurum ve kuru­luşlarımızda nasıl uygulanacağı ve vatandaşlarımıza kaliteli mal ve hizmet sunulacağı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Gelecekten umutlu ve aydınlık bir ülke yaratmak için tuvale bir fırça darbesi koyabiidiysek ne mutlu bize …

Kitabın oluşmasına bir çok kişi gerek yeni düşünceleriyle gerekse var olan uygulamalar hakkında verdikleri bilgilerle önemli katkılar yapmışlardır. Bu kişilerin başında SIEMENS Bilişim Ağları Bölümü Kalite Yöneticisi ve KalDer Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Azmi KİŞNİŞÇİ ile KalDer Ankara Şubesi Genel Sekreteri Sayın Berker TELEK gelmektedir. Özellikle Sayın KİŞNİŞÇİ ve Beyhan DÖNMEZ’e, kısıtlı zamanlarına rağmen kitabı en ince ayrıntısına kadar .okuyarak yaptıkları katkılardan dolayı ne kadar teşekkür etsek azdır.

Ayrıca, kitabın düzenlemesinde katkı sağlayan İMAJANS çalışanları ve sahibi Sayın Mehmet ÖZBEY’e, KalDer’den Sayın Neslihan GÖK ile emeği geçen herkese teşekkür ederiz.
Özgün ÖKMEN – Durmuş DÖNMEZ

Vizyon, gerek bireylerin gerekse kurumların ulaşmak istediği hedefleri belirleyen ve kaynaklarını ortak bir amaç etrafında bütünleştirerek arzulanan geleceğe doğru yönlendiren bir süreçtir. Başka bir ifadeyle vizyon, insanların beynindeki gözdür; geleceği bölüşmek ve gelecekte ulaşırnak istenilen veya amaçlanan geleceğin resmidir.

Vizyonu, Arthur .Koestler’in Spartaküs adlı eserini örnek vererek daha iyi açıklayabiliriz. Spartakos. M.O. Birinci yüzyılda özgürlük için isyan eden Romalı bir gladyatörün hikayesi. Spartaküs ve arkadaşları, o muhteşem Roma ordusunu iki kere yenilgiye uğratmışlar; fakat, sonunda yorgunluk ve açlık nedeniyle Marcus Crassus’a yenilmişlerdir. Spartaküs’ü tanımayan Crassus. bir kayanın üzerine çıkarak sağ kalanlara seslenir “Köleydiniz yine köle kalacaksınız… Çarmıha gerilerek yasal cezanızı çekmekten ancak, Roma Lejyonlarının merhameti ile bağışlanacaksınız. Bunun için de yapacağınız tek bir şey var Spartaküs’ü bana teslim etmek.Uzun bir sessizlik olur Bütün gladyatörler yere bakmaktadırlar… Ve Spartaküs gözlerini Crassus’a dikerek yavaşca ayağa kalkar “Spartaküs benim” der. Bir an sessizlikten sonra yanındaki de ayağa kalkarak “Hayır Spartaküs benim” diye bağırır. Daha sonra bir diğeri “Hayır benim der. Bir kaç dakika içerisinde bütün vadi bine yakın gladyatörün “Hayır, Spartaküs benim” haykırışı ile inler.

İşte vizyon budur… Bir insanın elini, bedenini, hatta ve hatta fikirlerini satın alabilirsiniz; fakat, yüreğini asla satın alamazsınız. Insanların yüreğini işe koşmak da onları aynı vizyon etrafında kenetlemekle olur. Eğer bunu yapabilirseniz, işte o zaman tüm kurum üyeleri ya da vatandaşlar sonunda ölüm de olsa yaratıcılıklarını, coşku ve sadakat duygularını ortaya koyarak başarıya sizinle birlikte yururler. Bunu ancak, herkes tarafından paylaşılan bir vizyonla sağlayabilirsiniz. Bu nedenle liderler, ilk önce belirsizlik ortamlarında çalışanlara ışık tutacak ve yol gösterecek yeni bir kurum ya da millet vizyonu yaratarak değişime baştamaknlar Başarı için iki şey gerekmektedir; birincisi, kurumun ya da milletin geleceği için vizyon belirleyebilen ” lider veya yetkin yöneticilere sahip olunması; ikincisi ise, bu vizyonun herkes tarafından paylaşılmasının sağlanabilmesidir.

Ülkemizin ve kurumlarımız mükemmelliğe ulaşmak için daha fazla vakit kaybetmeden yeniden yapılanma stratejileri üreterek uygulamaya koyması gerekmektedir. Yalnızca birkaç özel işletmenin toplam kalite yönetimi uygulayarak başarılı olması, Ülkemizi dünyanın ekonomik ve politik arenasında arzu edilen konuma getirmek için yeterli değildir. Bu, kamu sektörünün öncülüğünde mikro ölçekte yönetici – çalışan, makro ölçekte ise devlet – toplum arasındaki ilişkilerde denge ve uyum sağlanarak topyekün yeniden yapılanma stratejilerinin uygulanmasıyla başarılabilir. Başarının sırrı, bu isteğinin insanlara aşılanması ve koşullara göre yenilenebilen esnek bir sistem oluşturulmasında yatmaktadır. Bireyler, kurumlar ve ülkeler için başarı süreklilik ister; tıpkı bisikletteki gibi durmamak için devamlı hedefe pedal çevirmek gerekmektedir.

Kaynak. KALDER.ORG

Misyon

Vizyon

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Enstitüler Binası A Blok Kat:4 KAMPÜS/ANTALYA
Dumlupınar Bulvarı Kampüs – ANTALYA
Tel: +90.242. 310 66 44
Tel: +90.242. 310 66 78